Privacy policy

Personlig information

På premiumgin.co.uk samlar vi endast in allmänna personuppgifter om våra kunder. Informationen/personuppgifterna behandlas konfidentiellt och kan till exempel vara:

  • Namn
  • Adress
  • Företagets namn
  • E-post
  • Telefon nr.
  • Alternativ adress
  • EAN/CVR-nr.
Personuppgifter samlas in via kassaflödet i webbutiken premiumgin.dk, eller genom att kunden prenumererar på nyhetsbrev på premiumgin.dk eller via prenumerationsformuläret på Facebook och sociala medier. Kunden ger sitt samtycke genom att aktivt fylla i den separata kryssrutan.

Informationen samlas in för att användas i marknadsföringssyfte, t.ex. erbjudanden, inbjudningar, nyheter osv., vanligtvis i form av e-post.

Alla anställda på SA Premium ApS och partners med vilka ett avtal om databehandling har ingåtts har tillgång till informationen.

Informationen lagras i Hubspot, e-postsystemet (Office365) och webbutiken (shopify).

Om en kund inte har varit aktiv under 12 månader raderas personuppgifterna. Aktivt innebär att du tar emot nyhetsbrev eller handlar i webbutiken.

Den registrerade kan när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige på SA Premium ApS e-post: info@sapremium.dk, tel. nr: +4560511618 och få insyn i hur uppgifterna behandlas och kan när som helst korrigera, radera och bli "bortglömd" om så önskas.

I händelse av ett dataintrång kommer GDPR-ansvarig på SA Premium ApS att identifiera problemet och kontakta dataskyddsmyndigheten inom 72 timmar med en riskbedömning som beskriver problemet och kontakta de registrerade som kan påverkas av intrånget.

Uppdaterad i augusti 2022.